Pages

Thursday, 13 March 2014

Download Game WRC Powerslide Full Crack For PC

                 

                                              
                            
Trò chơi Canvas  - Chào mọi người! quay trở lại với các trò chơi vải. Bây giờ, tháng ba năm 2014, tôi muốn chia sẻ trò chơi WRC Powerslide cho tất cả.
WRC Powerslide  hoặc World Rally Championship Powerslide là thương hiệu trò chơi mới, được phát triển bởi Milestone, mà hỗn hợp các yếu tố gameplay tuyệt vời và thú vị trong một trò chơi. Với một phong cách đầy màu sắc và thông minh, danh hiệu mới này cung cấp cơ hội để thử tất cả các yếu tố WRC được cấp phép với một thái độ arcade.
Trong trò chơi này, có một người chơi và chế độ chơi mạng và bạn có thể chọn những gì chế độ nào bạn muốn và bạn có thể chọn xe từ lớp WRC.
Trò chơi vải  phần trò chơi này chỉ để chia sẻ với tất cả bạn bè trò chơi vải và đầy đủ với crack. Nhưng đừng quên để hỗ trợ các công ty có mua powerslide WRC ban đầu nếu bạn có thể mua trò chơi này.

0 comments:

Post a Comment